Artificial Intelligence is coming - are you ready?

Henkilörekisteriseloste

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 pykälän mukainen rekisteriseloste

 

Laatimispäivä: 6.9.2017

 

  1. Rekisterinpitäjä:

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Korkeakoulunkatu 1
FI-33720 TAMPERE

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Jaana Hanninen
Korkeakoulunkatu 1
33720 Tampere
+358 (0) 400 414 117
jaana.hanninen@sykoy.fi

 

  1. Rekisterin nimi:

VR Aamun kävijöiden postituslista

 

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy kerää VR Aamussa ja muutenkin VR-asioista kiinnostuneista postituslistaa, jolla voidaan levittää tietoa VR Aamun näytteilleasettajista ja Kampusklubin tulevista tapahtumista ja jakaa materiaaleja.

 

  1. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot: Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelin, yritys

 

  1. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteri sisältää käyttäjän itse itsestään antamia tietoja. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy kerää tietoja sivuston kautta lomakkeella.

 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin rekisterinpitäjältä ulkopuolisille yrityksille. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa.

 

  1. Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.  Käyttämällä sivustoa kävijä hyväksyy evästeiden käytön.

Käytämme kävijäanalytiikkaan Google Analytics -järjestelmää. Google Analytics käyttää evästeitä auttaakseen verkkopalvelua analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät verkkopalvelua. Evästeeseen tallentuvat tiedot siitä, kuinka käytät verkkopalvelua (mukaan luettuna IP-osoite). Evästeen tiedot lähetetään Googlen palvelimille ja tallennetaan niille, eli tiedot voivat sijoittua EU-alueen ulkopuolelle. Google käyttää näitä tietoja sen arvioimiseen, kuinka käytät verkkosivustoa, verkkosivuston aktiivisuuden raporttien koostamiseen verkkosivuston operaattoreille sekä muiden verkkosivuston aktiivisuuteen ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Google voi myös välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille, mikäli laki tätä vaatii tai kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muihin Googlen hallinnoimiin tietoihin. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalista aineistoa ei ole. Rekisteritiedot kerätään sähköiseen järjestelmään johon Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n rajatuilla ja nimetyillä vastuuhenkilöillä on henkilökohtaiset tunnukset. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään, käytössä on vahvat salasanat.

  1. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 28 §:n nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai selvittää, onko hän rekisterissä. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Suomen Yliopistokiineistöt Oy:lle kirjallisena ilmoittamalla sekä nimensä että sähköpostiosoitteensa.

  1. Henkilötietojen korjaaminen ja kielto-oikeus

Henkilötietolain 29 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojansa oikaistaviksi, poistettaviksi tai täydennettäviksi.

Henkilötietolain 30 §:n nojalla jokaisella rekisteröidyllä on oikeus kieltää Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointitarkoituksiin. Merkitsemme silloin henkilölle rekisteriin markkinointikiellon.

Event is organized by Kampusklubi.

More information

Kampusklubi, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Jaana Hanninen
+358 400 414 117, @sykoy.fi

Nokia Technologies
Jukka P. Saarinen
+358 50 483 5215, @nokia.com

DIMECC OY
Arto Peltomaa
+358 40 551 14 34, @dimecc.com

Copyright Kampusklubi 2017 | Privacy policy

We are using Google Analytics

Please confirm, if you accept our Google Analytics tracking. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to Google Analytics.